تعرفه های اینترنت پرسرعت

عنوان سرویس ساعات رایگان حجم مدت زمان قیمت ( تومان ) توضیحات
سرویس 512 2 شب الی 7 صبح 20 گیگ + 250 گیگ شبانه یکساله 80,000 5 فشفشه + 1 موشک
سرعت 1 مگ 2 شب الی 7 صبح 30 گیگ + 500 گیگ شبانه یکساله 130,000 15 فشفشه + 4 موشک
سرعت 2 مگ 2 شب الی 7 صبح 40 گیگ + 1000 گیگ شبانه یکساله 170,000 20 فشفشه + 5 موشک
  • فشفشه : از لحظه فعال شدن، تا 12 شب همان روز، یک گیگ دانلود رایگان ( اعتبار تا یک ماه )
  • موشک : از لحظه فعال شدن، تا 12 شب همان روز، دانلود نامحدود ( اعتبار تا یک ماه )